Skip links

Kultur og struktur som fremmer vekst og utvikling.

Med Kulturanalysen, Kulturkoden og Medarbeidersamtalen 2.0 blir din virksomhet bedre enn i går.

Våre arrangementer

14.11.22

Oslo

Miniseminar

Kulturanalyse og kulturkoding på norsk

Foredragsholdere

Magnus Rynning Borander og Rune Semundseth

2022

Oslo

Treffbasert

SMIA-nettverket

Foredragsholdere

Rune Semundseth og Jon Fredrik Alfsen

24.01.23

Oslo

Gratis seminar

Frokostseminar om kultur og struktur

Foredragsholdere

Magnus Rynning Borander og Rune Semundseth

Vår arbeidsmetode

Fokus rettes mot kulturanalyse på norsk, moderne dialogverktøy og smarte puls-løsninger

Med dette mener vi norske spørsmål og hypoteser, våre erfaringer og skreddersydde opplegg for norske miljøer – bygget på ledelsesfilosofien medarbeiderskap. Våre rammeverk KulturKoden, Medarbeidersamtalen 2.0 og våre nettskyløsninger i businessMastering Toolkit bidrar til en bevisst kultur – med klar fokus og høy grad av etterrettelighet.

Kulturkoden, lytter, lytte, aktiv lytting, god lytter

Kulturkoden av Rune Semundseth

KulturKoden er en praktisk rettet håndbok som bidrar til å se sammenhenger mellom individets behov og virksomhetens behov.

Litt faglig påfyll?

Blogginnlegg

Podcast

Noen av våre omtaler

kulturanalyse

Omtale av oss i medier